Artykuły

Sposób na realne wyjście z długów (pytania i odpowiedzi)

Data publikacji: 2017-02-24

Jeśli jesteś dłużnikiem, który utracił zdolność do regulowania swoich zobowiązań, to powinieneś zastanowić się nad upadłością konsumencką. Instytucja ta daje możliwości oraz stwarza warunki do założenia nowej karty w Twoim życiu. Jako że głównym celem upadłości konsumenckiej jest funkcja oddłużeniowa, pozwala to na ograniczenie Twojego wykluczenia społecznego oraz daje możliwość ponownego zaistnienia w obrocie gospodarczym.

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest to instytucja polegająca na oddłużeniu osób fizycznych, których zobowiązania nie pozwalają na ich samodzielną spłatę.

Kiedy nie mogę ogłosić upadłości konsumenckiej?

Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli doprowadziłeś do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyłeś jej stopień, umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Jest to podstawowa przesłanka negatywna do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Oznacza to, że nie może skorzystać z takiego dobrodziejstwa osoba, która np. zaciągała liczne zobowiązania, aby obstawiać w zakładach bukmacherskich, a jednocześnie nie podjęła się w późniejszym okresie skutecznego leczenia swojej choroby hazardowej.

Czy mogę złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli popadłem w problemy finansowe w trakcie spłacania kredytu poprzez utratę pracy, bądź też istotne obniżenie wynagrodzenia?

Tak. Nie ma przeszkód, abyś w takiej sytuacji złożył wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jeżeli przez pewien okres czasu zgodnie z harmonogramem spłat spłacałeś swoją wierzytelność, po czym utraciłeś zatrudnienie, które było dla Ciebie pewne bądź zmieniły się na niekorzyść Twoje warunki płacy, to jak najbardziej będziesz miał podstawy do złożenia wniosku o upadłość. Oczywiście powyższy przykład jest jednym z prostszych, a powodów jakie mogą uprawniać do skutecznego wniosku o upadłość jest wiele i nad każdym z nich warto się zastanowić.

Czym jest plan spłaty wierzycieli?

Postępowanie w sprawie upadłości konsumenckiej ma na celu ustalenie wartości Twojego majątku oraz ustalenie planu spłaty wierzycieli. W planie tym sąd określa w jakim zakresie i w jakim czasie będziesz musiał spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności oraz jaka część zobowiązań, powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości, zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. Ustalając plan spłaty wierzycieli, sąd bierze pod uwagę Twoje możliwości zarobkowe, konieczność utrzymania siebie i osób pozostających na Twoim utrzymaniu, w tym Wasze potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności i realność ich zaspokojenia w przyszłości.

Co dzieje się z postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi przez komorników po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Z dniem wydania przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu wobec dłużnika upadłości konsumenckiej, wszystkie postępowania egzekucyjne wszczęte przed ogłoszeniem upadłości ulegają zawieszeniu, a następnie po wykonaniu plany spłaty – z racji tego, iż upadłość ma na celu całkowite uwolnienie dłużnika od jego długów – postępowania te są umarzane.

Więcej na temat różnic pomiędzy postępowaniem upadłościowym a egzekucyjnym przeczytacie w artykule na mojej stronie WWW: Kancelaria-Alfa.com

Czy mogę ogłosić upadłość konsumencką nie posiadając jakiegokolwiek majątku?

Jak najbardziej tak. Umożliwiono to wprowadzając nowe przepisy, które weszły w życie 31 grudnia 2014 roku. Na mocy tych przepisów istnieje możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej w sytuacji gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku.

Co zyskam dzięki upadłości konsumenckiej?

  1. Dzięki instytucji upadłości konsumenckiej uzyskasz możliwość oddłużenia, co oznacza, że mogą zostać umorzone wszystkie Twoje wierzytelności – z kilkoma wyjątkami – bez względu na ich wysokość i charakter prawny.
  2. Ustalenie planu spłaty wierzycieli i umorzenie Twoich zobowiązań jest skuteczne również w stosunkach pomiędzy Tobą a poręczycielem, gwarantem i współdłużnikiem.
  3. W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż 36 miesięcy, będziesz obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności. Oznacza to rozłożenie na raty części długu maksymalnie na okres 3 lat. W ramach planu spłaty z reguły dług nie jest spłacany w całości, ale tylko jego część, której wysokość zależeć będzie od Twoich możliwości finansowych i osobistych.
  4. Po wydaniu postanowienia o ogłoszenie upadłości postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu, a po wykonaniu planu spłaty są umarzane.
  5. Zawieszeniu ulegają także postępowania sądowe dotyczące wierzytelności powstałych przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.
  6. Odsetki zostają naliczane tylko za okres do dnia ogłoszenia upadłości.
  7. Jeżeli posiadasz lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, a konieczne jest zaspokojenie Twoich potrzeb mieszkaniowych i osób pozostających na Twoim utrzymaniu, z sumy uzyskanej ze sprzedaży takiego lokalu wydziela się kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od 12 do 24 miesięcy. Co ważne od 31 grudnia 2014 roku przepisy pozwalają na zawarcie stosownego układu z wierzycielami, na mocy którego można zachować lokal.
  8. Z chwilą umorzenia niespłaconych zobowiązań sąd z urzędu wykreśla Cię z rejestru dłużników niewypłacalnych. Istnieje także obowiązek usunięcia na wniosek Twoich danych z rejestrów prowadzonych przez biuro informacji gospodarczej.
  9. Upadłość konsumencka stwarza Tobie warunki do założenia nowej karty w życiu bez długów, a tym samym pozwala ograniczyć wykluczenie społeczne. Dzięki tej instytucji będziesz miał możliwość na nowo zaistnieć w obrocie gospodarczym, a w przyszłości także będziesz mógł ponownie korzystać z usług instytucji finansowych, np. banków.

Podsumowanie:

Jak wskazałem w powyższych odpowiedziach instytucja upadłości konsumenckiej w jej obecnym brzmieniu jest bardzo korzystną metodą na rozpoczęcie ,,nowego życia” dla bardzo wielu osób. Konsumenci nie znając tej instytucji próbują na własną rękę starać się pozbyć swoich zobowiązań przez zaciąganie pożyczek w instytucjach prywatnych, których warunki są bardzo niekorzystne. Takie postępowanie często kończy się jeszcze większym zadłużeniem. Jeżeli zatem nie doprowadziłeś do swojej niewypłacalności lub istotnie nie zwiększyłeś jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, to istnieje realna szansa na pozbycie się przez Ciebie długów i rozpoczęcie wszystkiego od nowa.

Zaproszenie:

Jeżeli zatem jesteś osobą, która chce przeprowadzić procedurę oddłużania i co za tym idzie – rozpocząć wszystko od nowa, bez długów, to serdecznie zapraszam do kontaktu z naszą kancelarią, gdzie w sposób profesjonalny przeprowadzimy Cię przez proces upadłości konsumenckiej.

 

Lista artykułów

Potrzebujesz pomocy?

Zalegasz z płatnościami rat, odwiedza Cię komornik bądź windykator? Odziedziczyłeś długi po rodzinie, lub poręczyłeś komuś kredyt i on przestał spłacać? Możemy Ci pomóc.

Telefon : 609-512-116

kontakt@kancelaria-alfa.com Pn – Pt 09:00-17:00

Formularz kontaktowy