Artykuły

Kto może starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Data publikacji: 2021-08-05

Według raportu, który obejmuje okres od stycznia do czerwca 2021 roku w Polsce zostało ogłoszonych 9067 upadłości konsumenckich, co oznacza, że średniomiesięcznie było ogłaszanych 1511 takich upadłości. Na wzrost liczby ogłaszanych upadłości konsumenckich niewątpliwie ma wpływ uproszczenie procedury, która prowadzi do wydania pozytywnego dla osoby niewypłacalnej rozstrzygnięcia w sądzie.

W chwili obecnej należy spełnić trzy warunki, aby osoba niewypłacalna uzyskała upadłość konsumencką:

 1. prawidłowo złożyć wniosek o ogłoszenie swojej upadłości konsumenckiej;
 2. nie być (na chwilę orzekania przez sąd) przedsiębiorcą;
 3. być osobą niewypłacalną.

W przypadku spełnienia tych trzech warunków powyżej, sąd zobligowany będzie do wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

W tym artykule skupmy się na tym co oznacza "nie być przedsiębiorcą”. Na gruncie przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej osobami, które nie są przedsiębiorcami i które będą mogły wnosić o swoją upadłość konsumencką są:

 1. osoby fizyczne nieprowadzące żadnej działalności gospodarczej (na dzień orzekania przez sąd o ogłoszeniu upadłości);
 2. osoby fizyczne prowadzące wyłącznie gospodarstwo rolne;
 3. wspólnicy spółek osobowych, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, a więc komandytariusze w spółce komandytowej oraz akcjonariusze w spółce komandytowo-akcyjnej;
 4. wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 5. akcjonariusze spółki akcyjnej i prostej spółki akcyjnej;
 6. członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej (także członkowie rady dyrektorów w prostej spółce akcyjnej);
 7. członkowie rady nadzorczej;
 8. likwidatorzy spółek prawa handlowego;
 9. członkowie stowarzyszeń oraz fundatorzy fundacji, jak również członkowie organów tych podmiotów.

Jak sami Państwo widzicie krąg osób, które mogą wnosić o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest bardzo szeroki. Najliczniejszą grupą, w stosunku do której sąd wydaje postanowienia o upadłości konsumenckiej, jest grupa osób fizycznych nieprowadzących żadnej działalności gospodarczej na dzień orzekania o upadłości konsumenckiej. Oczywiście osoby takie przed tym dniem mogły taką działalność prowadzić i też z doświadczenia zawodowego mogę powiedzieć, że bardzo często zdarza się, iż takie osoby występują w postepowaniach upadłościowych konsumenckich.

Autor: Szymon Jarosz

Lista artykułów

Potrzebujesz pomocy?

Zalegasz z płatnościami rat, odwiedza Cię komornik bądź windykator? Odziedziczyłeś długi po rodzinie, lub poręczyłeś komuś kredyt i on przestał spłacać? Możemy Ci pomóc.

Telefon : 609-512-116

kontakt@kancelaria-alfa.com Pn – Pt 09:00-17:00

Formularz kontaktowy