Artykuły

Upadłość konsumencka mówi stop komornikowi

Data publikacji: 2017-08-16

Statystyki pokazują, że w 2016 roku zostało wszczętych około 4,4 miliona postępowań egzekucyjnych. Dla porównania w 2015 roku takich postępowań było aż 7,9 miliona. Według danych Krajowej Rady Komorniczej skuteczność egzekucji sądowej wyniosła niemal 16 procent, co oznacza, że aż 84 procent egzekucji jest nieskuteczna.

Nieskuteczność egzekucji nie oznacza, że ona przestaje ciążyć na Dłużniku. Należy pamiętać, że umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, lecz nie pozbawia Wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji.

Istnieją dwa sposoby na skuteczne i ostateczne pozbycie się Komornika. Pierwszy sposób to całkowita spłata egzekwowanego przez Komornika zadłużenia. W takim przypadku należy pamiętać, aby spłacić należność główną, koszty procesu, opłatę egzekucyjną i inne wskazane w zawiadomieniu o wszczęciu egzekucji kwoty pieniężne. Wysokość kwot dodatkowych często przekracza wartość należności głównej.

Drugim sposobem na skuteczne, ostateczne i tańsze pozbycie się Komornika jest upadłość konsumencka. Po pierwsze już z chwilą wydania przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej ulegają zawieszeniu prowadzone postępowania egzekucyjne. Po drugie po wydaniu przez Sąd postanowienia o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli niedopuszczalne jest wszczęcie przez Komornika postępowania egzekucyjnego dotyczących wierzytelności powstałych przed dniem ustalenia planu spłaty. Ta regulacja sprawia, że Komornik zniknie z życia Dłużnika.

Jeżeli zatem masz Komornika, a niewypłacalność nie powstała z Twojej winy umyślnej bądź rażącego niedbalstwa to masz prawo złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Dzięki niej pozbędziesz się na zawsze Komornika i ograniczeń związanych z postępowaniem egzekucyjnym.

Lista artykułów

Potrzebujesz pomocy?

Zalegasz z płatnościami rat, odwiedza Cię komornik bądź windykator? Odziedziczyłeś długi po rodzinie, lub poręczyłeś komuś kredyt i on przestał spłacać? Możemy Ci pomóc.

Telefon : 609-512-116

kontakt@kancelaria-alfa.com Pn – Pt 09:00-17:00

Formularz kontaktowy