Artykuły

Upadłość konsumencka byłych właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych

Data publikacji: 2017-04-06

Bardzo wiele osób, które zgłaszają się do mnie z prośbą o przeprowadzenie procesu upadłości konsumenckiej prowadziło kiedyś działalność gospodarczą i ich wymagalne zobowiązania mają ścisły związek z prowadzoną Firmą (ZUS, Urząd Skarbowy, kredyty). W obowiązującym stanie prawnym osoba, która prowadziła działalność gospodarczą może już następnego dnia po jej zamknięciu, złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Sąd analizując sytuację osoby, która prowadziła działalność gospodarczą podejmuje takie same czynności jak w stosunku do osoby, która wcześniej nie posiadała Firmy. Tak więc sąd będzie badał czy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub czy istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Jeżeli sąd dojdzie do przekonania, że dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, to niestety upadłości konsumenckiej nie ogłosi.

Różnica w stosunku do osób, które prowadziły działalność gospodarczą pojawia się natomiast w sytuacji, gdy sąd dojdzie do wniosku, że dłużnik nie doprowadził do swojej niewypłacalności lub nie zwiększył istotnie jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Dlaczego różnica? Otóż, gdyby dłużnik w takim przypadku wcześniej działalności gospodarczej nie prowadził to sąd zasadniczo wydałby od razu upragnione przez dłużnika postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Jednak w wypadku osób, które wcześniej prowadziły działalność gospodarczą Sąd będzie zawsze badał jeszcze jedną okoliczność, a mianowicie czy taki dłużnik zgłosił w terminie wniosek o upadłość jako przedsiębiorca.

Przedsiębiorcy są traktowani jako osoby profesjonalne, na które nakłada się większe i surowsze obowiązki. Jednym z takich obowiązków jest obowiązek dłużnika będącego przedsiębiorcą złożenia wniosku o upadłość jako przedsiębiorcy. Ustawodawca w Prawie upadłościowym wskazał, że dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca. Oznacza wiec to, że osoba prowadząca działalność gospodarczą musi złożyć wniosek w Sądzie o upadłość w terminie 30 dni od dnia, kiedy stała się niewypłacalna, czyli od chwili utraty zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Co się zatem stanie jak będziesz chciał złożyć wniosek o upadłość konsumencką, a posiadasz wymagalne długi powstałe za czasów prowadzonej działalności gospodarczej? Otóż sąd oddali Twój wniosek, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku konsumenckiego nie zgłosiłeś w terminie wniosku o upadłość jako przedsiębiorca. W związku z powyższym, okoliczność zaniechania złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy w czasie właściwym, blokuje możliwość otrzymania przez Ciebie upadłości konsumenckiej.

Patrząc na to co napisałem powyżej pojawia się nam bardzo negatywny skutek braku terminowego złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy. Na szczęście ustawodawca przewidział furtkę dla tysięcy osób, które mając zobowiązania za czasów prowadzonej Firmy, nie złożyły wniosku o jej upadłość, a chcą pozbyć się swoich długów już jako konsumenci. Furtka ta polega na tym, że sąd pomimo braku złożenia w terminie wniosku o upadłość przedsiębiorcy, będzie mógł jednak ogłosić Twoją upadłość konsumencką, gdy przeprowadzenie takiego postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Co oznaczają te dwa pojęcia, których definicji nie znajdziemy w ustawie, a które są kołem ratunkowym dla sporej liczby osób, dowiesz się w kolejnym moim wpisie.

Lista artykułów

Potrzebujesz pomocy?

Zalegasz z płatnościami rat, odwiedza Cię komornik bądź windykator? Odziedziczyłeś długi po rodzinie, lub poręczyłeś komuś kredyt i on przestał spłacać? Możemy Ci pomóc.

Telefon : 609-512-116

kontakt@kancelaria-alfa.com Pn – Pt 09:00-17:00

Formularz kontaktowy