Artykuły

Dlaczego należy składać wnioski o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą

Data publikacji: 2019-01-24

Szanowny jednoosobowy przedsiębiorco,

niestety czasem jest tak, że finansowo nie idzie po Twojej myśli. Rozpoczynając prowadzenie swojej jednoosobowej działalności gospodarczej miałeś ambicje i plany, ale życie napisało zupełnie inny scenariusz, w którym zamiast zysku, główną rolę odgrywała ciągła walka o płynność finansową. Końcowe sceny to ratowanie się pożyczkami oraz chwilówkami, otrzymywanie pism od komorników i telefony od firm windykacyjnych.

Z mojej praktyki doskonale wiem, że opisana powyżej sytuacja nie jest z gatunku science-fiction, lecz dotyczy bardzo dużej liczby przedsiębiorców. Niestety wiem także, że 9 na 10 jednoosobowych przedsiębiorców nie ma wiedzy o tym, że w sytuacji powstania niewypłacalności mają bezwzględny obowiązek złożyć w sądzie w odpowiednim terminie wniosek o ogłoszenie upadłości.

Gdy powstaje niewypłacalność, to od tegoż obowiązku nie można się zwolnić. Obowiązek ten jest kategoryczny, a powoływanie się na brak wiedzy o nim nic nie zmieni, ani nie będzie okolicznością łagodzącą. Ustawodawca i orzecznictwo sądowe przewidują, że osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze muszą być traktowani jako profesjonaliści, a profesjonalista musi znać regulacje prawne jego dotyczące.

Skutki wskazanych powyżej zaniedbań mogą być dolegliwe:

  • sąd może pozbawić na okres od 1 do 10 lat m.in. prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej, a także prawa do bycia reprezentantem lub pełnomocnikiem osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia.
  • sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeżeli w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku o upadłość konsumencką dłużnik nie złożył w terminie wniosku o upadłość jako przedsiębiorca, chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Zapraszam do artykułu, poświęconego tej tematyce.

W przypadku zatem zaniechania złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, w przypadku złożenia wniosku o upadłość konsumencką, sąd ma obowiązek oddalić wniosek konsumencki, chyba że zostanie w takim wniosku wykazane, że zachodzą względy słuszności lub względy humanitarne.

Z racji tego, że nie ma nigdzie definicji względów słuszności oraz względów humanitarnych, to wnioskodawca musi każdorazowo i indywidualnie przekonać sąd, że takie względy w stosunku do jego osoby zachodzą. Niestety bez odpowiedniej analizy nie jest to łatwy zabieg. Przykładowo wskazuję na orzeczenia sądów upadłościowych, gdzie stwierdzono, iż nie zachodzą względy słuszności bądź względy humanitarne i wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zostały oddalone. Takie orzeczenia to m.in.:

  • postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy z 4 lutego 2016 roku o sygn. VIII Gz 2/16,
  • postanowienie Sądu Okręgowego w Toruniu Wydział VI Gospodarczy z 29 maja 2017 roku o sygn. VI Gz 111/17, który dotyczył wspólnika spółki cywilnej,
  • postanowienie Sądu Okręgowego w Częstochowie V Wydział Gospodarczy z 15 lipca 2016 roku o sygn. V Gz 123/16,
  • postanowienie Sądu Okręgowego w Toruniu Wydział VI Gospodarczy z 14 czerwca 2017 roku o sygn. VI Gz 127/17,
  • postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy z 12 listopada 2015 roku o sygn. VIII Gz 194/15,
  • postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy z 24 stycznia 2017 roku o sygn. XXIII Gz 1442/16.

Realizując wynikający z ustawy obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, unikniesz konieczności wykazywania w postępowaniu upadłościowym konsumenckim, że przeprowadzenie tegoż konsumenckiego postępowania, jest uzależnione od względów słuszności bądź względów humanitarnych. Dzięki temu zdecydowanie zwiększysz swoje szanse na uzyskanie oddłużenia.

Lista artykułów

Potrzebujesz pomocy?

Zalegasz z płatnościami rat, odwiedza Cię komornik bądź windykator? Odziedziczyłeś długi po rodzinie, lub poręczyłeś komuś kredyt i on przestał spłacać? Możemy Ci pomóc.

Telefon : 609-512-116

kontakt@kancelaria-alfa.com Pn – Pt 09:00-17:00

Formularz kontaktowy