COVID - PORADY

III FALA wirusa – może warto już powstać

Data publikacji: 2021-02-21

Jaki spokój panował przez dzień, gdy tak zwane niezależne media protestowały i nie mogliśmy usłyszeć o angielskiej odmianie wirusa, o jego brazylijskim kuzynie i mongolskiej siostrze. Przez ten dzień nie słyszeliśmy o nowych falach i o zbliżającym się przez to końcu świata. Obecnie jednak wydarzenia na Krupówkach sprawiły, że prawie wszystkie media powtarzają jednym chórem – czeka nas III fala, trzeba zamknąć wszystko! (dziwne, że po imprezie u Rydzyka i po marszach aborcyjnych nikt o III fali nie mówił. Nikt też tego nie mówił na wiecach wyborczych.).

Co to oznacza dla przedsiębiorców, których będzie dotyczyło planowane zamkniecie? Straty, dalsze pogłębianie się niewypłacalności, problemy psychiczne, a może nawet i myśli samobójcze. Co to oznacza dla obywateli? Utrata sensu życia, zamknięcie w czterech ścianach, utrata zdrowia przez braki w służbie zdrowia, utrata kontaktów, otyłość, alkoholizm, utrata pracy, utrata możliwości zdobywania wiedzy, utrata aktywności sportowej.

Chyba już każdy wie, że straszenie zamykaniem w obecnym stanie prawnym jest bezprawne. Minister zdrowia Pan Adam Niedzielski straszy – ZAMYKAMY! Tym straszeniem minister narusza art. 22 Konstytucji, który mówi, że ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Jak wiece minister zamyka wszystko w drodze rozporządzenia, a nie ustawy. Naruszenie art. 22 Konstytucji jest więc oczywiste.

Zamykanie przez ministra zdrowia siłowni, hal sportowych itp., także narusza naszą Konstytucję. Jak bowiem stanowi jej art. 68 ust. 5 władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Kultura fizyczna to ogół reguł postępowania mających na celu dbałość o zdrowie człowieka, o poprawę jego postawy czy prawidłowy rozwój psychofizyczny. Jako formy uczestnictwa w kulturze fizycznej wymienić można wychowanie fizyczne, sport, rekreacja, rehabilitacja medyczna oraz turystyka. Ograniczanie możliwości uprawiania sportu (także amatorskiego) oraz zakazanie uczestnictwa w szkolnych zajęciach z wychowania fizycznego jest więc działaniem, które nie jest zgodne z obowiązującą Konstytucją.

O powyższych kwestiach już wie prawie każdy. Każdy też wie, że za czyny nielegalne grozi jakaś odpowiedzialność. Każdy wie, że Konstytucji nie można naruszać, gdyż grożą za takie naruszenia określone sankcje.

Jedną z takich sankcji jest odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu. O tej instytucji każdy słyszał, lecz w zasadzie mało kto widział lub słyszał o jego orzeczeniach. Trybunał Stanu to organ władzy sądowniczej, którego główne zadanie polega na egzekwowaniu odpowiedzialności najwyższych organów i urzędników państwowych za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania. Odpowiedzialność przed tym organem ponoszą więc m.in. prezydent, premier oraz członkowie rady ministrów.

Niestety Trybunał Stanu jest w zasadzie instytucją martwą. Dlaczego tak jest? Otóż Trybunał Stanu działa od 100 lat, a w ciągu tych 100 lat „udało” się Trybunałowi Stanu skutecznie skazać tylko dwie osoby i to za nielegalny handel alkoholem. Sprawa ta dotyczyła tzw. afery alkoholowej, która wybuchła w 1989 roku. Przed Trybunałem Stanu zostało wówczas postawionych pięć osób, finalnie zaś Trybunał Stanu skazał tylko dwie osoby. Trzy inne postępowania, które toczyły się przez Trybunałem Stanu zostały umorzone. Sami widzicie, że „działalność” tego organu, w skład którego wchodzi przewodniczący, dwóch jego zastępców oraz 16 członków (w sumie 19 osób) jest widoczna tylko na papierze.

Obecna władza bez wątpienia narusza konstytucję. Pozostaje otwarte pytanie, czy może to nie czas, aby Trybunał Stanu wznowił swoją działalność? Dla naszego dobra byłaby to bardzo dobra informacja.

Autor: Zbigniew Stańczyk

Potrzebujesz pomocy?

Zalegasz z płatnościami rat, odwiedza Cię komornik bądź windykator? Odziedziczyłeś długi po rodzinie, lub poręczyłeś komuś kredyt i on przestał spłacać? Możemy Ci pomóc.

Telefon : 609-512-116

kontakt@kancelaria-alfa.com Pn – Pt 09:00-17:00

Formularz kontaktowy