REGULAMIN PORAD PRAWNYCH ON-LINE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin porad prawnych ON-LINE ( zwany dalej REGULAMINEM) określa zasady korzystania z płatnych usług świadczonych drogą elektroniczną (zwanych dalej USŁUGAMI ON-LINE) przez Kancelarię Radcy Prawnego ALFA Zbigniew Stańczyk (zwaną dalej KANCELARIĄ ALFA) w ramach serwisu porad prawnych ON-LINE.
 2. Warunkiem koniecznym skorzystania z USŁUG ON-LINE jest zaakceptowanie niniejszego REGULAMINU. Wysłanie pytania prawnego na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jest równoznaczne z akceptacją niniejszego REGULAMINU.
 3. W sprawach nieunormowanych w niniejszym REGULAMINIE zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Usługi ON-LINE

 1. USŁUGI ON-LINE ma na celu umożliwienie Klientowi uzyskania odpłatnej pomocy prawnej w zakresie objętym zapytaniem Klienta.
 2. Skierowanie zapytania polega na jego przesłaniu na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zapytanie powinno zawierać krótki opis stanu faktycznego.
 3. W przypadku, jeżeli opisany przez Klienta stan faktyczny jest niejasny bądź zawiera niejasności, KANCELARIA ALFA przesyła do Klienta bezpłatnie pytania uzupełniające mające na celu doprecyzowanie pytania.
 4. Niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta zapytania, KANCELARIA ALFA dokonuje jego wyceny, mając na względzie stopień skomplikowania sprawy oraz nakład pracy potrzebny do rzetelnego opracowania pomocy prawnej. Wycena zostanie wysyłana na adres mailowy Klienta. Wycena dokonywana jest bezpłatnie i określa cenę brutto za realizację USŁUGI ON-LINE.
 5. Jeżeli zapytanie Klienta obejmuje kilka odrębnych zagadnień prawnych, bądź zawiera więcej niż jedno pytanie prawne, wycena dokonana przez KANCELARIĘ ALFA będzie uwzględniać odpowiedzi na wszystkie stawiane pytania i w związku z tym może zostać proporcjonalnie podwyższona. O powyższym przypadku Klient zostanie powiadomiony w wysłanej wycenie.
 6. Zapłata za USŁUGĘ ON-LINE odbywa się zgodnie z procedurą przesłaną Klientowi w wycenie, na rachunek bankowy KANCELARII ALFA wskazany w wycenie.
 7. Odpowiedź na zadane pytanie prawne przesyłana jest w dniu roboczym, w ciągu 72 godzin od daty zaksięgowania środków na rachunku bankowym KANCELARII ALFA – na wskazany adres mailowy Klienta. W przypadku rozbudowanego zagadnienia prawnego wymagającego wnikliwej analizy stanu faktycznego oraz prawnego, orzecznictwa czy literatury termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony, o czym Klient zostanie poinformowany.
 8. Klient ma prawo do zadania pytania dodatkowego mieszczącego się w granicach stanu faktycznego i prawnego przedstawionego w pytaniu pierwotnym – w terminie 5 dni od dnia uzyskania odpowiedzi na pytanie pierwotne. Odpowiedź na pytanie dodatkowe zostanie przesłana Klientowi w ciągu 5 dni roboczych. Udzielenie odpowiedzi na pytanie dodatkowe mieści się w granicach uiszczonego wynagrodzenia za pytanie pierwotne.
 9. KANCELARIA ALFA zastrzega sobie prawo do odmowy odpowiedzi na pytania, które wymagają w szczególności zapoznawania się z treścią dokumentów, ponadto przygotowywania opinii dotyczących sposobu działania podmiotów których zapytanie dotyczy oraz dokonywania oceny słuszności podjętych lub zaniechanych działań lub szans na ich powodzenie oraz jeżeli uzna, iż udzielenie porady wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem lub nie posiada odpowiednich kwalifikacji do udzielenia porady.

3. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące USŁUG ON-LINE należy zgłaszać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Złożone reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Klientowi na jego adres mailowy.

4. ZAPISY KOŃCOWE

Niniejszy REGULAMUN wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie KANCELARII ALFA.         

Zapraszamy na Bloga

 upadłość konsumencka

 


Personalia:*
E-mail:
Nr telefonu:
Treść zagadnienia:
Kontakt

e-booki

 

Znajdź nas na Facebook'u