baner.jpg

Porady prawne

Zachęcamy do kontaku z naszą Kancelarią za pomocą zakładki KONTAKT na której znajdą Państwo wszelkie potrzebne dane.

 

Ponadto istnieje możliwość zamówienia porady prawnej online:

KROK PO KROKU

1. Napisz maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W mailu podaj swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, temat i zwięźle opisz sprawę. Możesz także załączyć pomocne dokumenty.

2. Po otrzymaniu Twojego pytania nasz prawnik dokona wyceny - oczywiście BEZPŁATNIE. Następnie na podstawie wyliczenia decydujesz, czy chcesz skorzystać z naszych usług.

3. Jeśli akceptujesz wycenę przechodzisz do płatności online dokonywanej za pomocą formularza bezpiecznej płatności Przelewy24.

4. Nasz prawnik niezwłocznie przystępuje do odpowiedzi na zadane pytanie.

5. Możesz zadawać dodatkowe pytania, jeżeli masz wątpliwości i nie wszystko stało się dla Ciebie jasne i oczywiste.

 

Zakres usług Kancelarii Prawnej Alfa:

 

Kancelaria Prawna Alfa świadczy usługi prawne zarówno dla osób indywidualnych jak i dla przedsiębiorców.

Korzystając z naszej wiedzy i wsparcia Klienci biznesowi mają zapewnione wsparcie na każdym etapie prowadzonej działalności gospodarczej, niezależnie od jej formy prawnej (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółki prawa handlowego, fundacja, stowarzyszenie, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa).

Doradzamy w różnych aspektach związanych z otaczającymi nas problemami. Aby przybliżyć Państwu zakres naszych usług poniżej przedstawiamy obszary naszych praktyk:

- prawo gospodarcze

 • doradzamy w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej;
 • pomagamy zakładać, przekształcać, dzielić, łączyć i likwidować spółki;
 • pomagamy w postępowaniu rejestrowym, w tym sporządzamy wnioski o rejestrację podmiotów i o zmianę wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • sporządzamy projekty uchwał oraz innych dokumentów;
 • prowadzimy sprawy windykacyjne.

- prawo cywilne

 • udzielanie wszechstronnych  porad i konsultacji prawnych;
 • sporządzamy pozwy, wnioski, inne pisma procesowe;
 • sporządzamy środki zaskarżenia, jak apelacja, zażalenie i skarga kasacyjna;
 • pomagamy dochodzić należnych naszym Klientom roszczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie z tytułu czynów niedozwolonych;
 • dochodzimy roszczeń o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- prawo pracy

 • udzielamy porad prawnych i konsultacji  w zakresie praw i obowiązków pracodawców i pracowników a także szeroko rozumianego prawa pracy;
 • pomagamy dochodzić roszczeń wynikających ze stosunku pracy;
 • pomagamy w postępowaniu o naruszenie zakazu dyskryminacji;
 • pomagamy w postępowaniu o stosowanie mobbingu;
 • piszemy projekty umów o pracę oraz umów o zakazie konkurencji.

- prawo karne

 • udzielamy porad prawnych oraz konsultacji;
 • sporządzamy prywatne akty oskarżenia;
 • sporządzamy subsydiarne akty oskarżenia;
 • pomagamy w postępowaniu nakazowym - sporządzamy sprzeciw od wyroków nakazowych;
 • sporządzamy środki zaskarżenia, w tym apelacje i zażalenia;
 • reprezentujemy osoby pokrzywdzone przestępstwem zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i postępowania sądowego jako pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych oraz powodów cywilnych.

- prawo administracyjne

 • piszemy odwołania od decyzji administracyjnych oraz zażalenia na postanowienia organów administracji publicznej;
 • sporządzamy wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych oraz o wznowienie postępowania administracyjnego;
 • sporządzamy skargi na decyzje administracyjne do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych;
 • sporządzamy skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

- prawo ochrony konkurencji i konsumentów

 • Pomagamy w sprawach z zakresu prawa antymonopolowego, zamiaru koncentracji i kontroli koncentracji, nadużycia pozycji dominującej, porozumień ograniczających konkurencję;
 • analizujemy umowy pod względem klauzul konsumenckich;
 • zabezpieczamy przed uznaniem praktyk za naruszające zbiorowe interesy konsumentów;
 • pomagamy w postępowaniu przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

- prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji

 • pomagamy w sprawach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji dotykające  problematyki związanej m.in. z utrudnianiem dostępu do rynku, wprowadzaniem w błąd co do oznaczenia przedsiębiorcy, wprowadzaniem w błąd co do oznaczenia towarów lub usług, fałszywym lub oszukańczym oznaczeniem geograficznym co do pochodzenia towarów lub usług,  naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa (know-how) czy nieuczciwą lub zakazaną reklamą;
 • doradzamy w zakresie prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji.

- prawo autorskie

 • pomagamy w sprawach z zakresu ochrony praw autorskich.

- prawo budowlane

 • sporządzamy umowy o roboty budowlane;
 • pomagamy w postępowaniu dotyczącym dochodzenia roszczeń będących następstwem wyłączenia lub ograniczenia korzystania z nieruchomości;
 • reprezentujemy w postępowaniu przed organami administracji publicznej.

- odzyskiwanie i egzekucja należności

 • piszemy przesądowe wezwania do zapłaty;
 • przygotowujemy projekty ugód;
 • sporządzamy pozwy o zapłatę;
 • pomagamy w postępowaniu przed sądami aż do uzyskania tytułu wykonawczego;
 • piszemy skargi na czynności komorników w postępowaniu egzekucyjnym.

- prawo spółdzielcze

 • pomagamy w postępowaniach o zapłatę czynszu;
 • pomagamy w postępowaniach o eksmisję z lokalu.

- odszkodowania

 • pomagamy w dochodzeniu roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu błędów w sztuce lekarskiej;
 • pomagamy w dochodzeniu roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu wypadków komunikacyjnych;
 • pomagamy w dochodzeniu roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu wypadków losowych;
 • pomagamy w dochodzeniu roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu wypadków przy pracy;
 • pomagamy w dochodzeniu roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku ze śmiercią osoby najbliższej;
 • pomagamy w dochodzeniu roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z uszkodzeniem ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia;
 • pomagamy w dochodzeniu roszczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przeciwko Skarbowi Państwa, jednostkom samorządu terytorialnego i organom administracji publicznej;
 • pomagamy w dochodzeniu roszczeń o odszkodowanie z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych.

- prawo rodzinne i opiekuńcze

 • piszemy pozwy o orzeczenie rozwodu;
 • pomagamy w postępowaniu o podział majątku wspólnego małżonków;
 • piszemy pozwy o ustalenie macierzyństwa oraz zaprzeczenie macierzyństwa;
 • piszemy pozwy o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa;
 • pomagamy w dochodzeniu roszczeń z tytułu świadczeń alimentacyjnych.

- prawo spadkowe

 • Pomagamy pisać wnioski o stwierdzenie nabycia spadku w drodze dziedziczenia ustawowego lub testamentowego;
 • Pomagamy dochodzić roszczeń z tytułu zachowków.

- prawo bankowe

 • Pomagamy usunąć negatywną historię Klienta w bazach BIK.

 

regulamin porad on-line

Zapraszamy na Bloga

 upadłość konsumencka

 


Personalia:*
E-mail:
Nr telefonu:
Treść zagadnienia:
Kontakt

e-booki

 

Znajdź nas na Facebook'u