baner.jpg

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA A POSTĘPOWANIE KOMORNICZE

4326761005 36b8cac3f3 o

W trakcie naszej praktyki bardzo często pada pytanie: co z postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi przez komorników wobec osoby na rzecz której Sąd wydał postanowienie o upadłości?

Odpowiedź na to pytanie jest zawsze krótka i zdecydowana, aczkolwiek niejednokrotnie wzbudza zaskoczenie i niedowierzanie wśród naszych klientów.

Z dniem wydania przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu wobec dłużnika upadłości konsumenckiej, wszystkie postępowania egzekucyjne wszczęte przed ogłoszeniem upadłości ulegają zawieszeniu, a następnie po wykonaniu plany spłaty - z racji tego, iż upadłość ma na celu całkowite uwolnienie dłużnika od jego długów - postępowania te są umarzane.

Co także istotne to brak możliwości wszczęcia nowych egzekucji wobec wierzytelności objętych postępowaniem upadłościowym.

Poruszając kwestię upadłości konsumenckiej w zestawieniu z tzw. egzekucją warto też przeanalizować inne, równie ważne zagadnienia, które pozwolą porównać i ocenić wpływ na dłużnika tych dwóch różnych postępowań.

  1. Na wstępie należy porównać koszty postępowania egzekucyjnego oraz upadłościowego.
  • Aby wszcząć postępowanie upadłościowe należy sporządzić wniosek, co wiąże się z wynagrodzeniem dla kancelarii oraz opłatą wynoszącą 30 zł, którą należy uiścić w sądzie właściwym dla dłużnika. Co istotne wierzyciele nie mogą dochodzić zwrotu kosztów poniesionych przez nich w postepowaniu upadłościowym wszczętym na wniosek dłużnika.
  • W przypadku postępowań egzekucyjnych dłużnik jest zobowiązany do pokrycia wysokich kosztów procesu i egzekucji, co w konsekwencji doprowadza do zwiększenia stanu zadłużenia.
  1. Naliczanie odsetek od zadłużenia:
  • Z chwilą wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości wierzyciele mogą naliczać odsetki tylko do dnia ogłoszenia upadłości.
  • W postępowaniu egzekucyjnym proces naliczania odsetek jest nieograniczony, co w konsekwencji doprowadza do ciągłego zwiększania się zadłużenia.
  1. Skutki postępowań:
  • Celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie, a więc jeżeli w procesie likwidacji masy upadłości oraz po wykonaniu planu spłaty nadal pozostaną niezaspokojone wierzytelności dojdzie do ich umorzenia. Oczywiście dotyczy to wierzytelności powstałych przed ogłoszeniem upadłości.
  • W przypadku postępowania egzekucyjnego po umorzeniu samego postępowania co do zasady wierzyciel ma możliwość ponownego jego wszczęcia i na nowo może dochodzić niezaspokojonych wierzytelności w kolejnym postępowaniu egzekucyjnym, co w oczywisty sposób prowadzi do braku oddłużenia oraz ciągłego wzrostu zadłużenia poprzez naliczanie odsetek oraz koszty komornicze.

Podsumowując powyższe, stwierdzić można, iż postępowanie upadłościowe dzięki odpowiednim regulacjom prawnym w postaci chociażby zawieszenia postępowań egzekucyjnych oraz zatrzymania procesu naliczania odsetek od zadłużenia jest postępowaniem tańszym dla dłużnika. Natomiast postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika pomimo istnienia okresu przedawnienia, prawie zawsze będzie toczyło się do końca życia dłużnika, gdyż wierzyciel w takim postępowaniu posiada instrumenty pozwalające na przerwanie site przedawnienia, który w takim wypadku będzie biegł na nowo. Okoliczność ta sprawia, że spadkobiercy dłużnika będą dziedziczyć po zmarłym długi. Tymczasem upadłość konsumencka gwarantuje pełne oddłużenie oraz pewność, że można zacząć życie bez zobowiązań.

 

Powiązane artykuły:

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - sposób na realne wyjście z długów

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - łatwiejszy dostęp dla byłych przedsiębiorców

Zapraszamy na Bloga

 upadłość konsumencka

 


Personalia:*
E-mail:
Nr telefonu:
Treść zagadnienia:
Kontakt

e-booki

 

Znajdź nas na Facebook'u